מקלחוני הזזה מזכוכית
צור קשר
03-5041888

מקלחוני הזזה מזכוכית


מקלחון חזית, זכוכית קבועה ודלת הזזה על גבי צינור נירוסטה. התזת חול במרכז.
מקלחון חזית. דלת הזזה על גבי צינור נירוסטה בין שני קבועים.
מקלחון חזית. זכוכית קבועה ודלת הזזה על גבי צינור נירוסטה, ידית מגבת על גבי הקבוע.
מקלחון הזזה פינתי CNC שני קבועים ושתי ודלתות. הדלתות נעות באמצעות גלגלים לאורך חריצים בזכוכית וללא מסילות, לקבלת מראה נקי. מגבי המגנט המותקנים בצדי הדלתות מאפשרים סגירה מוחלטת ומונעים מעבר מים אל חוץ המקלחון...
מקלחון הזזה חזית CNC קבוע ודלת. הדלת נעה באמצעות גלגלים לאורך חריץ בזכוכית וללא מסילה, לקבלת מראה נקי. מגבים המותקנים בצד ובתחתית הדלת מונעים מעבר מים אל חוץ המקלחון...
מקלחון הזזה חזית CNC קבוע ודלת. הדלת נעה באמצעות גלגלים לאורך חריץ בזכוכית וללא מסילה, לקבלת מראה נקי. מגבים המותקנים בצד ובתחתית הדלת מונעים מעבר מים אל חוץ המקלחון...
מקלחון CNC, סגור ב-3 דפנות. בדופן קדמית קבוע ודלת הזזה על גבי מערכת CNC. עיגון קבועים באמצעות אביזרי מנט....
מקלחון פינתי. מערכת הזזה CNC, דלתות בין 2 קבועים.
מקלחון מערכת הזזה CNC. 2 דלתות בין שני קבועים בחזית ודופן קבועה בצד.
מקלחון חזית קבוע ודלת הזזה CNC, כולל ידית מגבת מרובעת.
מקלחון פינתי. מערכת הזזה CNC, דלתות בין 2 קבועים.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה בהתזת חול בעלת אשליה אופטית, 8 מ"מ....
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
אמבטיון הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, הדפס לייזר על זכוכית חלבית, 8 מ"מ....
מקלחון הזזה על גבי מסילה. זכוכית שקופה.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית בהתזת חול, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ בזכוכית ללא מסילה. זכוכית חלבית, 8 מ"מ.
מקלחון הזזה על גבי מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
אמבטיון הזזה על גבי מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון הזזה פינתי על גבי מסילה, התזת חול, 8 מ"מ.
מקלחון הזזה חזיתי על גבי מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון הזזה חזית CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
אמבטיון הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית חלבית, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה עם התזת חול, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה עם התזת חול, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון פינתי הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.
מקלחון חזית הזזה CNC - גלגלים הנעים בחריץ שבזכוכית ללא מסילה, זכוכית שקופה, 8 מ"מ.