פירזול למעקות
צור קשר
03-5041888

פירזול למעקות


חובק עד 8 מ"מ ישר- מבריק
- ק: 38 מ"מ ג: 15 מ"מ למעקה
חובק עד 10 מ"מ ישר- מבריק
חובק עד 10 מ"מ עגול- מבריק
חובק עד 8 מ"מ עגול- מבריק
(בסיס עגול+ צינור) מבריק
- ק: 38 מ"מ ג: 6 מ"מ חור הברגה 10M
ק: 31.5 מ"מ, ג: 10 מ"מ הברגה 8M
ק: 28 מ"מ, ג: 6 מ"מ הברגה 10M
קוטר: 38 מ"מ גובה: 15 מ"מ למעקה
ק:31.5 מ"מ ג:30 מ"מ 8M לספיידר
קוטר: 38 מ"מ גובה: 5 מ"מ למעקה
חובק עד 15 מ"מ מבריק
קוטר: 38 מ"מ גובה: 40 מ"מ למעקה
קוטר: 28 מ"מ, גובה: 20 מ"מ- M6