מעליות זכוכית
צור קשר
03-5041888

מעליות זכוכית

 


חיפוי פיר מעלית בלוחות זכוכית מכופפים, מעוגנים לקונסטרוקציית המעלית.
חיפוי פיר מעלית חיצוני בלוחות זכוכית, מעוגנים לקונסטרוקציית המעלית באמצעות בוקסות.
חיפוי פיר מעלית בלוחות זכוכית, מעוגנים לקונסטרוקציית המעלית באמצעות בוקסות.
חיפוי פיר מעלית בלוחות זכוכית, מעוגנים לקונסטרוקציית המעלית באמצעות אביזר מנט נקודה.